Overgang beoordeling Justitiële (gedrags)interventies

Het beoordelen van justitiële (gedrags)interventies geschiedt met ingang van oktober 2015 door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies, een onderdeel van de Erkenningscommissie Interventies.